اینترنت پرسرعت +ADSL۲


ADSL يا همان (Asymmetric Digital Subscriber Line) فناوري است كه براي برقراري ارتباط پرسرعت و بدون قطعي با اينترنت ، طراحي و در اختيار كاربران قرار گرفته است. با بهره گيري از اين فناوري كاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از يك خط تلفن ، به صورت دائم و با سرعتي بالا به اينترنت متصل شوند.
در توضيح اين فناوري و استفاده ۲ منظوره از يك خط تلفن بايد گفت ، اساس اين فناوري استفاده از فضاي خالي سيم هاي مسي تلفن است .بدين ترتيب كه سيم مسي تلفن همانند لوله است كه هنگام استفاده از تلفن براي مكالمه هاي صوتي ، تنها قسمت اندكي از فضاي آن به كار گرفته و مشغول مي شود بدين صورت به سادگي مي توان از فضاي خالي آن براي انتقال داده ها بهره گرفت .
در توضيح آن بايد گفت كاربران نيازي به استفاده از تجهيزات خاص و پيچيده اي ندارند و تنها با يك مودم adsl و يك تفكيك كننده (splitter) مي توانند به سادگي به اين فناوري دست پيدا كنند. جهت استفاده همزمان از صوت و ديتا لازم است فركانسهاي گفته شده از هم تفكيك گردد. براي اين منظور از اسپليتر استفاده ميگردد.
Adsl در واقع نوعي از dsl ها مي باشد كه ارتباط يا همان فركانس هاي قابل دسترسي نامتقارن بوده و سرعت دريافت داده ها به مراتب بيشتر از ارسال آنها خواهد بود و از آنجا كه سيگنال بر روي كابل هاي تلفن معمولي مسافت زيادي را نمي توانند طي كنند adsl در فواصل اندك قابل استفاده است كه معمولا كمتر از ۵ كيلومتر مي باشد در adsl معمولي نرخ ارسال داده از ۱۲۸ كيلو بيت بر ثانيه آغاز شده و در فاصله ۱/۵ كيلومتر (۵۰۰۰ فوت ) از دفتر مركزي يا پايانه اصلي،تا ۸ مگابيت بر ثانيه افزايش مي يابد. حداقل نرخ دريافت داده نيز ۶۴ كيلو بيت بر ثانيه مي باشد كه معمولا به ۱۲۸ يا ۲۵۶ كيلو بيت بر ثانيه نيز مي رسد. گفتني است كه در فناوري +adsl۲ هور سرعت انتقال داده بالاتر از adsl و مسافت قابل پوشش آن نيز بيشتر است در اين روش سرعت دسترسي به اينترنت تا ۳ برابر بيشتر از روش adsl مي باشد. بدين منظور كه سرعت download داده ها adsl،Mb/s۸ و در روش +adsl۲ حداكثر Mb/s۲۵ يعني بيش از ۳ برابر مي باشد نكته ديگر در فناوري +adsl۲ هور امكان ارائه خدمات به مشتركين تا مسافت ۸ كيلومتر امكان پذير مي باشد.

 

مزایای این سرویس


 

لیست تعرفه ها


سرویسهاي 8 تا 16 مگابیت (با شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

8تا 16 مگابیت| 12 ماهه | 80 گیگابایت

     

4,354,000

8تا 16 مگابیت | 6 ماهه| 40 گیگابایت
    2,254,000  
8تا 16 مگابیت | 12 ماهه | 30 گیگابایت       3,604,000
8تا 16 مگابیت | 6 ماهه| 25 گیگابایت
    2,014,000  
8تا 16 مگابیت | 3 ماهه | 10 گیگابایت
  994,000    
8تا 16 مگابیت| 1 ماهه| 5 گیگابایت
384,000      
8تا 16 مگابیت | 1 ماهه | 2 گیگابایت
310,000      

سرویسهاي 8 تا 16 مگابیت (بدون شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

8تا 16 مگابیت| 12 ماهه | 80 گیگابایت

     

3,514,000

8تا 16 مگابیت | 6 ماهه| 40 گیگابایت     1,834,000  
8تا 16 مگابیت | 12 ماهه | 30 گیگابایت       2,764,000
8تا 16 مگابیت | 6 ماهه| 25 گیگابایت     1,594,000  
8تا 16 مگابیت | 3 ماهه | 10 گیگابایت   784,000    
8تا 16 مگابیت| 1 ماهه| 5 گیگابایت 314,000      
8تا 16 مگابیت | 1 ماهه | 2 گیگابایت 240,000      

سرویسهاي 4 تا 10 مگابیت (با شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

4تا 10 مگابیت | 12 ماهه | 80 گیگابایت

     

3,874,000

4تا 10 مگابیت | 6 ماهه | 40 گیگابایت     2,014,000  
4تا 10 مگابیت| 12 ماهه | 30 گیگابایت       3,124,000
4تا 10 مگابیت | 6 ماهه | 25 گیگابایت     1,774,000  
4تا 10 مگابیت| 3 ماهه | 10 گیگابایت   874,000    
4تا 10 مگابیت | 1 ماهه| 5 گیگابایت 344,000      
4تا 10 مگابیت | 1 ماهه | 2 گیگابایت 270,000      

سرویسهاي 4 تا 10 مگابیت (بدون شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

4تا 10 مگابیت| 12 ماهه | 80 گیگابایت

     

3,034,000

4تا 10 مگابیت | 6 ماهه | 40 گیگابایت     1,594,000  
4تا 10 مگابیت| 12 ماهه | 30 گیگابایت       2,284,000
4تا 10 مگابیت | 6 ماهه | 25 گیگابایت     1,354,000  
4تا 10 مگابیت| 3 ماهه | 10 گیگابایت   664,000    
4تا 10 مگابیت | 1 ماهه| 5 گیگابایت 274,000      
4تا 10 مگابیت | 1 ماهه | 2 گیگابایت 200,000      

سرویسهاي 2 تا 6 مگابیت (با شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

2تا 6 مگابیت | 12 ماهه | 60 گیگابایت

     

2,854,000

2تا 6 مگابیت | 12 ماهه| 30 گیگابایت       2,404,000
2تا 6 مگابیت | 6 ماهه | 30 گیگابایت     1,504,000  
2تا 6 مگابیت | 6 ماهه| 20 گیگابایت     1,324,000  
2تا 6 مگابیت | 3 ماهه | 15 گیگابایت   784,000    
2تا 6 مگابیت | 3 ماهه | 10 گیگابایت   694,000    
2تا 6 مگابیت | 1 ماهه| 2+4 گیگابایت هدیه 262,000      
2تا 6 مگابیت | 1 ماهه | 2 گیگابایت 210,000      

سرویسهاي 2 تا 6 مگابیت (بدون شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

2تا 6 مگابیت | 12 ماهه | 60 گیگابایت

     

2,014,000

2تا 6 مگابیت | 12 ماهه| 30 گیگابایت       1,564,000
2تا 6 مگابیت | 6 ماهه | 30 گیگابایت     1,084,000  
2تا 6 مگابیت | 6 ماهه| 20 گیگابایت     904,000  
2تا 6 مگابیت | 3 ماهه | 15 گیگابایت   574,000    
2تا 6 مگابیت | 3 ماهه | 10 گیگابایت   484,000    
2تا 6 مگابیت | 1 ماهه| 2+4 گیگابایت هدیه 192,000      
2تا 6 مگابیت | 1 ماهه | 2 گیگابایت 140,000      

سرویسهاي 1 تا 4 مگابیت (با شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

1 تا 4 مگابیت| 12 ماهه | 30 گیگابایت

     

2,164,000

1 تا 4 مگابیت | 6 ماهه | 20 گیگابایت     1,204,000  
1تا 4 مگابیت | 3 ماهه| 10 گیگابایت   634,000    
1 تا 4 مگابیت | 3 ماهه | 6 گیگابایت   546,000    
1 تا 4 مگابیت| 1 ماهه| 4 گیگابایت 242,000      
1 تا 4 مگابیت | 1 ماهه | 1 گیگابایت 190,000      

سرویسهاي 1 تا 4 مگابیت (بدون شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

1تا 4 مگابیت| 12 ماهه | 30 گیگابایت

     

1,324,000

1 تا 4 مگابیت | 6 ماهه| 20 گیگابایت     784,000  
1 تا 4 مگابیت | 3 ماهه | 10 گیگابایت   424,000    
1 تا 4 مگابیت | 3 ماهه | 6 گیگابایت   336,000    
1 تا 4 مگابیت| 1 ماهه| 4 گیگابایت 172,000      

سرویسهاي 512 کیلوبیت (با شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

512 کیلوبیت | 12 ماهه | 40 گیگابایت       2,074,000
512 کیلوبیت | 6 ماهه | 20 گیگابایت     1,084,000  
512 کیلوبیت | 1 ماهه | 4 گیگابایت 189,000      

سرویسهاي 512 کیلوبیت (بدون شبانه رایگان)

قيمت ۱ ماه - ریال

قيمت ۳ ماه - ریال

قيمت ۶ ماه - ریال

قيمت ۱۲ ماه - ریال

512 کیلوبیت | 12 ماهه | 40 گیگابایت       1,234,000
512 کیلوبیت | 6 ماهه | 20 گیگابایت     664,000  
512 کیلوبیت | 1 ماهه | 4 گیگابایت 152,000      

بسته های ترافیک اضافه

قيمت - ریال

جت گام فطرانه پیشگامان |ترافیک مدت دار | 50 گیگا بایت | 14 روزه

390,000
ترافیک نیم گیگابایت 15,000
ترافیک 1 گیگابایت 30,000
ترافیک 2 گیگابایت 60,000
ترافیک 3 گیگابایت 90,000
ترافیک 5 گیگابایت 134,000
جشنواره ترافیکی 10 گیگابایت ( 2+گیگا بایت رایگان) 244,000
جشنواره ترافیکی 20 گیگابایت ( 4+گیگا بایت رایگان) 424,000
جشنواره ترافیکی 50 گیگا بایت +( 10 + گیگا بایت رایگان) 904,000
جشنواره ترافیکی 100 گیگا بایت ( 20 +گیگا بایت رایگان) 1,654,000

عنوان سرويس

قيمت - تومان

سرویس ویژه با 50 گیگابایت ترافیک|یکماهه با { 40 درصد} تخفیف|سرعت تا 16 مگ 561,000


سرویس حجمی چیست


سرویس هایی که دارای حجم مشخص در سرعت و مدت زمان معین باشند سرویس حجمی نامیده میشوند. چنانچه مشترک بر روی سرویس های حجمی قرار داشته باشد سرعت سرویس ایشان بسته به کشش خط تلفن ممکن است کمتر از سرعت اسمی سرویس باشد.

  • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
  • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
  • در سرویس های بیش از یکماه چنانچه حجم پایه هر ماه به اتمام برسد در جهت افزایش رفاه مشترک ، به صورت خودکار ترافیک ماه های آینده توسط سرویس دهنده برای مصرف در اختیار مشترک قرار خواهد گرفت تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.
  • هزینه نصب ۱۵۰۰۰ تومان و هزینه رانژه ۵۰۰۰ تومان دریافت خواهد شد.