ECO-NFG 128-24G

128
هزینه اشتراک / تومان

90000

 • سرعت تا 128 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 24 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ساله
 • متوسط هزینه برای هر ماه 7500 تومان

ECO-NFG 128-18G

128
هزینه اشتراک / تومان

63000

 • سرعت تا 128 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 18 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : شش ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 10500 تومان

ECO-NFG 128-9G

128
هزینه اشتراک / تومان

31500

 • سرعت تا 128 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 9 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : سه ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 10500 تومان

ECO-NFG 128-6G

128
هزینه اشتراک / تومان

17100

 • سرعت تا 128 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 6 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 17100 تومان

ECO-NFG 128-2G

128
هزینه اشتراک / تومان

7500

 • سرعت تا 128 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 2 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 7500 تومان


ECO-NFG 256-24G

256
هزینه اشتراک / تومان

102000

 • سرعت تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 24 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ساله
 • متوسط هزینه برای هر ماه 8500 تومان

ECO-NFG 256-18G

256
هزینه اشتراک / تومان

69000

 • سرعت تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 18 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : شش ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 11500 تومان

ECO-NFG 256-9G

256
هزینه اشتراک / تومان

34500

 • سرعت تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 9 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : سه ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 11500 تومان

ECO-NFG 256-6G

256
هزینه اشتراک / تومان

18100

 • سرعت تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 6 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 18100 تومان

ECO-NFG 256-2G

256
هزینه اشتراک / تومان

8500

 • سرعت تا 256 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 2 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 8500 تومان


ECO-NFG 512-24G

512
هزینه اشتراک / تومان

120000

 • سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 24 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ساله
 • متوسط هزینه برای هر ماه 10000 تومان

ECO-NFG 512-18G

512
هزینه اشتراک / تومان

78000

 • سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 18 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : شش ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 13000 تومان

ECO-NFG 512-9G

512
هزینه اشتراک / تومان

39000

 • سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 9 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : سه ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 13000 تومان

ECO-NFG 512-6G

512
هزینه اشتراک / تومان

19600

 • سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 6 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 19600 تومان

ECO-NFG 512-2G

512
هزینه اشتراک / تومان

10000

 • سرعت تا 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 2 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 10000 تومان


ECO-NFG 1024-24G

1024
هزینه اشتراک / تومان

144000

 • سرعت تا 1024/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 24 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ساله
 • متوسط هزینه برای هر ماه 12000 تومان

ECO-NFG 1024-18G

1024
هزینه اشتراک / تومان

90000

 • سرعت تا 1024/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 18 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : شش ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 15000 تومان

ECO-NFG 124-9G

1024
هزینه اشتراک / تومان

45000

 • سرعت تا 1024/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 9 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : سه ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 15000 تومان

ECO-NFG 1024-6G

1024
هزینه اشتراک / تومان

21600

 • سرعت تا 1024/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 6 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 21600 تومان

ECO-NFG 1024-2G

1024
هزینه اشتراک / تومان

12000

 • سرعت تا 1024/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 2 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هم ماه 12000 تومان


ECO-NFG 2048-24G

2048
هزینه اشتراک / تومان

168000

 • سرعت تا 2048/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 24 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ساله
 • متوسط هزینه برای هر ماه 14000 تومان

ECO-NFG 2048-18G

2048
هزینه اشتراک / تومان

102000

 • سرعت تا 2048/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 18 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : شش ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 17000 تومان

ECO-NFG 2048-9G

2048
هزینه اشتراک / تومان

51000

 • سرعت تا 2048/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 9 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : سه ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 17000 تومان

ECO-NFG 2048-6G

2048
هزینه اشتراک / تومان

23600

 • سرعت تا 2048/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 6 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 23600 تومان

ECO-NFG 2048-2G

2048
هزینه اشتراک / تومان

14000

 • سرعت تا 2048/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 2 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 14000 تومان


ECO-NFG 4096-24G

4096
هزینه اشتراک / تومان

240000

 • سرعت تا 4096/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 24 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ساله
 • متوسط هزینه برای هر ماه 20000 تومان

ECO-NFG 4096-18G

4096
هزینه اشتراک / تومان

138000

 • سرعت تا 4096/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 18 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : شش ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 23000 تومان

ECO-NFG 4096-9G

4096
هزینه اشتراک / تومان

69000

 • سرعت تا 4096/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 9 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : سه ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 23000 تومان

ECO-NFG 4096-6G

4096
هزینه اشتراک / تومان

29600

 • سرعت تا 4096/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 6 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 29600 تومان

ECO-NFG 4096-2G

4096
هزینه اشتراک / تومان

20000

 • سرعت تا 4096/768 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 2 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • متوسط هزینه برای هر ماه 20000 تومان

 

نکات زیر را درباره‌ی سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

 • به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته و پینگ مناسب ویژگی مشترک تمام سرویس‌های ما میباشد.
 • خرید ترافیک اضافه برای سرویس‌های حجمی تنها با انتخاب بسته های ترافیکی امکان‌پذیر است.
 • چنانچه دوره ­ی سرویس دریافتی بیش از یک ماه باشد و ترافیک دوره ­ی حاضر پایان یابد، سرویس­ دهنده با هدف افزایش رفاه مشترک، به صورت خودکار ترافیک ماه­ های آینده را برای مصرف در اختیار او قرار خواهد داد تا اختلالی در استفاده از سرویس پیش نیاید.
 • با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.
 • انتقال ترافیک پایه هر دوره به دوره بعد امکان‌پذیر نیست. مگر با خرید بسته های ترافیک اضافه
 • مدت اعتبار قیمت: کلیه تعرفه‌ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت‌های یاد شده اعتبار خواهد داشت.

ART 320-2048 22G

back
هزینه اشتراک / تومان

53000

 • سرعت تا 2048 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 22 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 320 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 256-1536 17G

back
هزینه اشتراک / تومان

43000

 • سرعت تا 1536 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 17 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 256 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 192-1280 14G

back
هزینه اشتراک / تومان

36000

 • سرعت تا 1280 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 14 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 192 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 128-1024 12G

back
هزینه اشتراک / تومان

28000

 • سرعت تا 1024 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 12 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 128 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 2048-6144 245G

back
هزینه اشتراک / تومان

400.000

 • سرعت تا 6144 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 245 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 2048 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 1024-4096 140G

back
هزینه اشتراک / تومان

220.000

 • سرعت تا 4096 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 140 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 1024 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 512-3072 38G

back
هزینه اشتراک / تومان

93000

 • سرعت تا 3072 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 38 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 512 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

ART 384-2560 28G

back
هزینه اشتراک / تومان

63000

 • سرعت تا 2560 کیلوبیت بر ثانیه
 • میزان ترافیک در دوره 28 گیگابایت
  مقدار حجم مورد نظر به دوره بعد قابل انتقال نیست
 • دانلود رایگان شبانه ندارد
 • مدت زمان دوره : یک ماهه
 • در صورت اتمام ترافیک سرعت به 384 کاهش پیدا میکند
 • امکان خرید بسته های ترافیکی ندارد

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

165400

 • صد گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

90400

 • پنجاه گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

42400

 • بیست گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

24400

 • ده گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

13400

 • پنج گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

9000

 • سه گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

3000

 • یک گیگابایت ترافیک اضافه
 • ترافیک باقیمانده در رزرو قابل انتقال به دوره های بعدی شما میباشد
 • مدت زمان استفاده : نامحدود

بسته های ترافیک اضافه

back
هزینه ترافیک / تومان

1500

 • نیم گیگابایت ترافیک اضافه
 • غییر قابل انتقال به دوره های بعدی
 • مدت زمان استفاده : تا پایان دوره سرویس